Doel

STICHTING “Get a grip now

Doel:

Voorwaarden creëren om mensen weer meer grip op hun eigen leven te laten krijgen door:

  • In samenwerking met derden projecten mogelijk maken ter ondersteuning van zeer kwetsbare groepen in onze samenleving;
  • Fondsen te werven om in bijzondere gevallen materiële steun te kunnen bieden aan mensen in crisissituaties;
  • Initiatieven ondersteunen, waar maatschappelijke verantwoord en betrokken ondernemen (MVO | MBO) de basis is in concrete en directe ondersteuning aan mensen.

 

Concreet:

  • Het realiseren van huisvesting voor de meest kwetsbare cliënten van Probe en andere zorginstellingen;
  • Het verzorgen van trainingen en cursussen voor cliënten op het gebied van: administratie & financiën | afval scheiden | burgerschap en grondrechten | fietsen en verkeersregels | gezond eten en inkopen | hygiëne en seksualiteit M en V;
  • Het verzorgen van trainingen en cursussen voor professionals op het gebied van: burgerschap | cultuursensiviteit | methodische aanpak via ZRM;
  • Het ontwikkelen van educatieve programma’s en deskundigheidsbevordering;
  • I.s.m. collega’s en opleidingsinstituten opzetten van een expertise centrum.